top of page
עיר על ים אבניאל (1).jpg

אודותינו

כתב העת "דרך בגין", מיסודו של מרכז מורשת מנחם בגין*, שואף להיות במה מקוונת לדיון בסוגיות שונות על ההשקפה הלאומית-ליברלית.

מידי שנה, מתקיים במרכז מורשת מנחם בגין סמינר עמיתים על ההשקפה הלאומית-ליברלית בתנועה הציונית. הסמינרים מכנסים אמנים, אקדמאים, עיתונאים ופעילים חברתיים, מכל קצוות הקשת המחשבתית והפוליטית של החברה הישראלית, ומפתחים דיון עכשווי סביב נושאים שונים, הנוגעים בשיח הציבורי הישראלי.

משתתפי הסמינר תורמים לדיונים באמצעות כתיבה של מאמרים אקדמיים או מאמרי דעה בנושאים הנידונים. 
*מרכז מורשת מנחם בגין אינו אחראי (ולעיתים אף מתנגד) לתכנים המתפרסמים באתר, והם מתפרסמים על דעת הכותבים בלבד.

bottom of page